Protectia datelor personale

Diaconu P Alexandru PFA , administrator al site-ului www.decoratiuni-altfel.ro, cunoaște importanța datelor personale ale clientilor sai și se angajează să protejeze în continuare confidențialitatea și securitatea acestora.

În momentul înregistrării, o persoana juridica se autentifica prin nume, adresa de email / telefon, acestea fiind prezumate ca fiind datele de contact ale persoanei juridice. Din acest motiv nu este nevoie de un alt acord din partea dumneavoastra (a se vedea pct.14 din Regulamentul UE 2016/679).

Pentru persoane fizice,  www.decoratiuni-altfel.ro  nu solicita date personale suplimentare fata de cele necesare derularii unei comenzi, respectiv: nume si prenume, adresa de email, adresa de livrare, telefon de contact. 

Precizam ca datele personale sunt doar colectate, nu si prelucrate in adevaratul sens al cuvantului si au in vedere întotdeauna executarea legala a contractelor / comenzilor încheiate. 

Dacă doriți să schimbați / stergeti aceste date ne puteți contacta la email [email protected].

Site-ul www.decoratiuni-altfel.ro  nu a transmis si nu va transmite niciodata newslettere, mesaje telefonice sau e-mail-uri cu oferte de produse generale fara solicitarea destinatarului.

Gama de produse oferite se poate consulta exclusiv prin vizitarea site-ului.

Datele personale sunt colectate si stocate pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, pot fi sterse la cerere.

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului persoanele fizice beneficiaza de drepturi adiționale, dupa cum urmeaza:

– Dreptul la informare – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc;

– Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

– Dreptul la ștergerea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;

– Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, in anumite cazuri;

– Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu anumite exceptii justificate;

– Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

– Dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– Dreptul de retragere a consimțământului – Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

– Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate.

DECLARAM PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU AM COMUNICAT SI NU VOM COMUNICA CĂTRE ALȚI OPERATORI / DESTINATARI DATELE PERSONALE ALE CLIENTILOR FARA CONSIMTAMANTUL ACESTORA.