Politica de Confidentialitate

1. INFORMATII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului acestui site – Diaconu P Alexandru PFA

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării magazinului on-line www.decoratiuni-altfel.ro, detinut de Diaconu P Alexandru PFA.

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Dacă sunteți client al magazinului on-line, administratorul va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea acestuia.

Dacă sunteți vizitator al magazinului on-line, administratorul va prelucra doar datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact.

3. SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dacă sunteți client al site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Diaconu P Alexandru PFA, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor personale are la bază relatia contractuala încheiata între dumneavoastră și Diaconu P Alexandru PFA cu ocazia emiterii unei comenzi de livrare. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării acestuia.

-pentru îndeplinirea obligațiilor legale în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului www.decoratiuni-altfel.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea noastra de a respecta obligațiile legale care ne revin și deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul magazinului on-line.

-pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator al site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

-pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului de a asigura funcționarea corectă a magazinului on-line, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

4. DURATA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.

In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligaţiilor legale care ne revin (de ex: în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

In cazul în care doriți ștergerea datelor personale, ne puteți contacta pe adresa de contact de pe site, sau la adresa de e-mail [email protected].

5. DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Diaconu P Alexandru PFA poate dezvălui datele dumneavoastră către partenerii care o sprijină în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (d.ex: firme de curierat, procesatori de plati on-line, furnizori de servicii bancare / fiscale / contabilitate) in baza contractelor incheiate si cu respectarea acestei politici de confidentialitate..

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite catre terti doar in conditiile legii.

6. DREPTURILE UTILIZATORILOR ACESTUI SITE

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Diaconu P Alexandru PFA, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Diaconu P Alexandru PFA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Diaconu P Alexandru PFA a datelor cu caracter personal inexacte;

dreptul la ștergerea datelor;
dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție;

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să consultati Politica de utilizare cookies.